Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle yogalessen en workshops gegeven door yogapraktijk YogaOntMoeting en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.

2. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving door het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

3. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd (tenzij anders vermeld, bijv. bij de Zomer Yoga of bij een workshop).

Betaling

4. Na inschrijving betaalt cursist het cursusbedrag per lesblok (tenzij anders overeengekomen). Het cursusbedrag en het aantal lessen per blok worden voorafgaand aan het cursusjaar bekend gemaakt via email en de website YogaOntMoeting.nl.

5. Het cursusbedrag dient voor de start van ieder blok te zijn betaald. Dit geldt ook indien een bepaald aantal losse lessen overeengekomen is.

6. Bij niet tijdige betaling wordt € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

7. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Wijzigingen

8. YogaOntMoeting behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.

9. YogaOntMoeting behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hierover voorafgaand aan het betreffende lesblok geïnformeerd. De cursist kan, indien cursist het niet eens is met de wijziging, opzeggen per ingangsdatum van de wijziging.

Restitutie gemiste lessen

10. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.

11. Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden in dezelfde week. Dit kan alleen als er plek is in een andere groep. In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.

12. Bij zwangerschap kan de cursist ervoor kiezen de lessen te blijven volgen. Indien cursist overstapt naar zwangerschapsyoga, is geen restitutie mogelijk.

Opzeggen

13. Opzeggen voor een volgend lesblok kan tot één maand voor het einde van het lopende lesblok. De data die aangehouden worden zijn: 1 december, 1 maart en 1 augustus.

14. Opzeggen van niet-wekelijkse yogalessen, bijv. Zomer Yoga of een worskhops, kan tot één week voor de betreffende les. Een aanmelding binnen een week voor aanvang kan niet meer (kosteloos) geannuleerd worden.

15. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email, niet mondeling of telefonisch.

16. Opzeggen na genoemde data betekent dat cursist het cursusbedrag verschuldigd blijft.

Annuleren door YogaOntMoeting

17. Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour.

Vakanties

18. Er is geen les tijdens schoolvakanties. De basis-schoolvakanties in regio Midden worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf per email gemeld. Alle vakanties worden eveneens tijdig vermeld op de website en in de nieuwsbrief.

Aansprakelijkheid, klachtenregeling

19. De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

20. YogaOntMoeting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor evt opgelopen letsel.

21. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent voor aanvang van de les te informeren.

22. YogaOntMoeting is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

23. De yogadocent is aangesloten bij de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de Beroepscode van de VYN naleven.

24. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen. Lukt dat niet dan zal de yogadocent de cursist wijzen op de klachtenregeling van de VYN (yoganederland.nl).