Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle yogalessen en workshops gegeven door yogapraktijk YogaOntMoeting en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.

2. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving door het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

Registratie / Betaling

3. Om gebruik te kunnen maken van het online boekingssysteem SuperSaaS en om het Lesrooster in het boekingssysteem te kunnen inzien, is registratie vereist. Hiervoor mailt cursist de gegevens (naam, e-mailadres, mobiel nummer) door aan Wieke@YogaOntMoeting.nl. Cursist ontvangt een wachtwoord waarmee de registratie voltooid kan worden.

4. Na registratie kan cursist één of meerdere lessen boeken via SuperSaaS. Cursist dient de lessen vooraf te betalen via Mollie waarna de boeking definitief is. Indien cursist geen gebruik kan maken van het online boekingssysteem, worden de gewenste lessen geboekt door YogaOntMoeting en stuurt YogaOntMoeting vooraf een betaalverzoek aan cursist.

Wijzigingen

5. YogaOntMoeting behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.

6. YogaOntMoeting behoudt zich de vrijheid om tarieven, tijden en data te wijzigen. Cursisten worden hierover voorafgaand aan de lessen geïnformeerd. De cursist kan, indien cursist het niet eens is met de wijziging, opzeggen per ingangsdatum van de wijziging.

Restitutie gemiste lessen

7. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.

8. Cursist kan een les zelf annuleren via het boekingssysteem. Dit kan tot 4 uur voor aanvang van de les. Annuleren én verplaatsen van de les naar een ander moment kan alleen via de docent van YogaOntMoeting.

9. Bij zwangerschap kan de cursist ervoor kiezen de lessen te blijven volgen. Indien cursist overstapt naar zwangerschapsyoga, is in overleg restitutie mogelijk.

Opzeggen/Annuleren

10. Opzeggen van wekelijkse lessen is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd.

11. Annuleren van een workshop kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang. Bij annulering vóór deze datum wordt €15 administratiekosten in rekening gebracht. Daarna is annuleren niet meer mogelijk.

12. Bij annuleren na de datum genoemd in punt 11 blijft cursist het volledige bedrag verschuldigd.

Annuleren door YogaOntMoeting

13. Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour.

Vakanties

14. Er is meestal geen les tijdens schoolvakanties. De basis-schoolvakanties in regio Noord worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf per email gemeld. Alle vakanties worden eveneens tijdig vermeld op de website en in de nieuwsbrief.

Aansprakelijkheid, klachtenregeling

15. De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

16. YogaOntMoeting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor evt opgelopen letsel.

17. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient cursist de yogadocent voor aanvang van de les te informeren.

18. YogaOntMoeting is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade van persoonlijke eigendommen.

19. De yogadocent is aangesloten bij de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de Beroepscode van de VYN naleven.

20. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen. Lukt dat niet dan zal de yogadocent de cursist wijzen op de klachtenregeling van de VYN (yoganederland.nl).